sản phẩm bán chạy

666,000 


 • Độ phân giải: 1.0 megapixel.
 • Bảo hành 12 tháng 01 đổi 01

777,000 


 • Độ phân giải: 2.0 megapixel.
 • Bảo hành 12 tháng 01 đổi 01

7,120,000 


 • 04 Camera 2.0MP + Đầu ghi
 • Không phát sinh thêm chi phí.

5,290,000 


 • 04 Camera 2.0MP + Đầu ghi
 • Không phát sinh thêm chi phí.

3,750,000 


 • G3250/4GB/SSD120
 • Bảo hành 24 tháng

4,550,000 


 • I3 4160/4GB/SSD
 • Bảo hành 24 tháng

359,000 


 • Tốc độ 300Mbps
 • Bảo hành 24 tháng

589,000 


 • Tốc độ 733Mbps
 • Bảo hành 24 tháng


 • H310/I3 9100f/8GB
 • SSD120/GTX1050ti

19,500,000 


 • Khổ A3, 40 trang/phút
 • BH 12 tháng


 • H81/I3 4150/4GB
 • SSD120/GTX730D5


 • H81/I5 4570/4GB
 • SSD120/GTX1050Ti

7,090,000 


 • 04 Camera 2.0MP + Đầu ghi
 • Không phát sinh thêm chi phí.


 • 04 Camera 2.0MP + Đầu ghi
 • Không phát sinh thêm chi phí.


 • H81/I3 3250/8GB
 • SSD120/GTX730D5

559,000 


 • Tốc độ 300Mbps
 • Bảo hành 24 tháng

1,150,000 


 • Độ phân giải: 2.0 megapixel.
 • Bảo hành 24 tháng

1,250,000 


 • Độ phân giải: 2.0 megapixel.
 • Bảo hành 24 tháng