PC Gaming PN04

6,690,000 


  • H81/I3 3250/8GB
  • SSD120/GTX730D5

........................................

PC Gaming PN04

6,690,000 

Gọi tư vấn miễn phí: 0846 887 368