PC Gaming PN03

6,990,000 


  • H81/I3 4150/4GB
  • SSD120/GTX730D5

........................................

PC Gaming PN03

6,990,000 

Gọi tư vấn miễn phí: 0846 887 368