PC Gaming PN02

10,250,000 


  • H81/I5 4570/4GB
  • SSD120/GTX1050Ti

........................................

PC Gaming PN02

10,250,000 

Gọi tư vấn miễn phí: 0846 887 368